THÔNG TIN UPDATE 02/01/2021

Thông tin chi tiết update ngày 02/01/2021

+Sự kiện Mùa Màng Bội Thu:

-Farm tiên sơn 4 và 5 để nhận được vật phẩm.

-Khi đầy đủ vật phẩm có thể đổi rương may mắn...

+Sự kiện Pháp Bảo và Thú Cưỡi Santa Claus

-Farm tiên sơn 5 để nhận đầy đủ vật phẩm nhiệm vụ

-Pháp bảo: Vô Hiệu Hóa pháp bảo đối phương, trừ 30% quân số địch

-Thú cưỡi : tốc 550%, tất cả điểm tăng 200 điểm, 50% công kích.

Chúc các thành chủ online vui vẻ !!!

Bình luận
0
Online