OPEN S11 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG

Thông Báo !!!
Open s11 đắc kỷ trụ vương lúc 10h00 ngày 16/11/2020.
Thời gian: 10h00 ngày 16/11/2020
Hỗ trợ tân thủ và thông tin máy chủ
Lên quan chức toại sư nhận ngay : 1.000.000 thẻ quà tặng
Tặng Biến thân tiên khí nhiệm vụ đắc kỷ.
Tăng tốc độ hành quân thời kỳ tân thủ
Tăng sản lượng thu tài nguyên
Tăng x2 kinh nghiệm chiến đấu
Tăng x5 thời gian xây dựng công trình...
Cùng với đó là nhiều sự kiện và thay đổi như:
Danh tiên đắc kỷ căn cốt 45. Pháp bảo vô hiệu hóa.
Nhiệm vụ danh tiên Bá Giám –Quan đốc công phong thần đồ giản
Sự kiện event 20/11/2020 kéo dài từ 16/11-25/11.
Bình luận
0
Online