Update nhiệm vụ ngày 19-01-2019

Update nhiệm vụ ngày 19-01-2019 với các nội dung:

  • Cập nhật và sửa lỗi
  • Bổ sung nhiệm vụ đổi quân bằng Kim Nguyên Bảo
  • Bổ sung nhiệm vụ đổi quà tân niên (Tân xuân hồng bao, Có tỉ lệ mở ra trang bị bá vương)

Nhiệm vụ mới trong phần Lãnh địa (Có thể sẽ đổi sau)

BQT Trân trọng thông báo và chúc các bạn online vui vẻ!

Bình luận
0
Online