Cập nhật sự kiện tân xuân từ ngày 01 đến ngày 03-01-2019

Cập nhật sự kiện tân xuân từ ngày 01 đến ngày 03-01-2019

Thời gian bán trên thương thành: từ 8h ngày 01-01-2019 đến 08h ngày 03-01-2018

Nội dung:

  • Thêm vật phẩm tân xuân hồng bao
  • Thu thập: Bất chu sơn tầng 4 và tầng 5
  • Mua tại thương thành

Mở ra ngẫu nhiên nhật được các vật phẩm hấp dẫn như: Bàn cổ, bá vương, hồn binh, hồn kỳ, thì quan tỏa, cao cấp tiên linh thạch, côn luân thần ngọc,...

BQT xin chúc các bạn năm mới hạnh phúc và thành đạt!

 

 

Bình luận
0
Online