Cập nhật bổ sung vật phẩm rơi trong đắc kỷ

BQT xin thông báo đến các thành chủ về thông tin thay đổi:

  • Bổ sung vật phẩm rơi tai đất hoang (mỏ) cấp 0 (vật phẩm nhiệm vụ)

  • Bổ sung hộp quà sơ cấp, trung cấp, cao cấp tại tiên sơn 4 tầng 7

  • Bổ sung vật phẩm rợi tại tiên sơn 6 tầng 1,2,3

  • Riêng tiên sơn 5 tầng 20: Ngày thứ 7 hằng tuần sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau

  • Và một số bổ sung nhỏ khác.

Thời gian cập nhật thay đổi vào lúc bảo trì định kỳ 8h ngày 15-12-2018

BQT chúc các bạn online vui vẻ và đạt được những vật phẩm như mong muốn!

Bình luận
0
Online