Tra cứu vật phẩm rơi trong đắc kỷ

BQT xây dựng hệ thống tra cứu vật phẩm trong game Đắc kỷ để các cao thủ tiện tra cứu xem xét các vật phẩm rơi ở đâu để thuận tiện cày cuốc một cách dễ dàng hơn!

  • Vào trang https://admindacky.ttpgame.com
  • Dùng tài khoản ttpgame có từ vip 3 trở lên để đăng nhập
  • Chọn tra cứu
  • Nhập tên hoặc 1 phần tên vật phẩm cần tra cứu
  • Một vài lưu ý: Số lượng tìm thấy chỉ giới hạn 10 kết quả, cho nên khi cần thiết nhập đầy đủ tên vật phẩm cần tìm.

Vì là tính năng thử nghiệm nên đang giới hạn số lượng tài khoản tra cứu mong quý thành chủ thông cảm và tiếp tục ủng hộ ttpgame.com

Trân trọng,

Bình luận
0
Online