Bảo trì các máy chủ Đắc Kỷ ngày 31-03-2019

BQT xin thông báo về việc bảo trì các máy chủ game Đắc kỷ trụ vương:

  • Thời gian bảo trì: 12h00 đến 18h00 ngày 31-03-2019.
  • Nôi dung: Nâng cấp hệ thống vào bảo trì hệ thống máy chủ

Thời gian bảo trì có thể hoàn tất sớm hơn dự kiến!

BQT xin cáo lỗi các thành chủ và mong tiếp tục ủng hộ TTPGame

Xin cảm ơn!

Bình luận
0
Online