Thông Báo Nội Dung Bảo Trì Sửa Lỗi

Thông Báo Bảo Trì Sửa Lỗi Ngày 21/11/2020

+Thời Gian:

-Bắt Đầu: 6h00

-Kết Thúc: 10h00

+Nội Dung Bảo Trì:

-Fix lỗi nhiệm vụ Lôi Chấn Tử,Phượng hoàng chi tinh.Thần kỳ tiên hạnh.

-Fix tỉ lệ rớt Tiên Linh Thạch,Hồn Binh, Tù Binh.

-Fix lỗi Nhiệm Vụ Vân Tiêu Tiên Tử.

+Fix lỗi tại các sever : s7-s11

Mọi góp ý, báo lỗi quý thành chủ vui lòng inbox tại Fanpage.

 Cáo Lỗi vì sự bất tiện này !!!

Chúc quý thành chủ online vui vẻ !!!

Bình luận
0
Online