Thông báo sự kiện ngày 20/11 game Đắc Kỷ Các SV Từ S7 - S11

Thông báo sự kiện 20/11 game Đắc Kỷ
Yêu Cầu: Cung Ðiện LVL5
Chinh chiến mỏ hoang và tiên sơn để nhận được vật phẩm nhiệm vụ.
+Sự Kiện Danh tuớng Bá Giám:
-Chinh chiến tại tiên sơn 4 để nhận được vật phẩm đổi rương.
-Sau khi mở rương nhận được 4 đại lệnh bài nhiệm vụ.
-Tiên hồn Bá Giám có thể mua tại thương thành, chinh chiến ts5 tầng 30, ts6, bcs, tddt.
-Các sever được tham gia sự kiện: S7 - S11
-Sự kiện kết thúc ngày 27/11.

 

Bình luận
0
Online