OPEN S12 ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG

BQT TTPGAME xin thông báo Open s12 đắc kỷ trụ vương lúc 10h00 ngày 21/08/2021.
 
 
Thời gian: 10h00 ngày 21/08/2021
 
Hoạt động máy chủ:
 
Lên quan chức toại sư nhận ngay : 1.000.000 thẻ quà tặng
Tăng tốc độ hành quân thời kỳ tân thủ
Tăng sản lượng thu tài nguyên
Tăng x2 kinh nghiệm chiến đấu
Tăng x5 thời gian xây dựng công trình
 
Cùng với đó là nhiều sự kiện hấp dẫn khác...
 
 
Bình luận
0
Online