Cập nhật sự kiện Quốc khánh

BQT thông Loạt sự kiện đáng chú ý dành cho S12 Đắc kỹ nhân dịp Quốc khánh 2/9

  • Thời gian từ 0h ngày 27-08-2021 đến 23h59 ngày 05-09-2021
  • Hoạt động 1: Đánh mỏ và tiên sơn để tham gia nhiệm vụ đổi vật phẩm quý hiếm (suốt thời gian)
  • Hoạt động 2: Đánh mỏ và tiên tham gia nhiệm vụ đổi tướng và cốt tướng (từ ngày 01-09 đến ngày 03-09)

Cụ thể như sau:

Hoạt động 1: từ 0h ngày 27-08-2021 đến 23h59 ngày 05-09-2021

  • Đánh mỏ và Tiên sơn để thu thập vật phẩm

  • Tham gia đổi vật phẩm trong nhiệm vụ
  • Sử dụng vật phẩm để nhận được 1 trong các vật phẩm quý hiếm

Sử dụng vật phẩm [Quốc Khánh Lễ Bao] nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Sử dụng vật phẩm [Quốc Khánh vui vẻ] nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Hoạt động 2: từ 0h ngày 01-09-2021 đến 23h59 ngày 03-09-2021

  • Tham gia đánh mỏ và tiên sơn thu thập vật phẩm
  • Vào nhiệm vụ để đổi tướng. Cụ thể sẽ thông báo tiếp theo

BQT xin thông báo đến quý thành chủ! Xin cám ơn quý thành chủ góp ý!

 

Bình luận
0
Online