Trang chủ      ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG      Tổng Kết Event Đua Top S4 Đấu Vương 1185

Đúng 14h ngày 18-3-2018 BQT cập nhật bảng xếp hạng cấp và Đấu Trường 

phần thưởng sẻ được trao trong ngày 19-3-2018 cho 4 đứng đầu bảng

 Top Lực chiến

1: Love - 500K KNB + 1m Bạc

2: BiLiRC - 300K KNB + 500K Bạc

3: Thương - 100K KNB + 300K Bạc

4: VõNam -  50K KNB + 200K Bạc

 

Top Đấu Trường

1: Love - 500K KNB + 1m Bạc

2: BiLiRC - 300K KNB + 500K Bạc

3: Thương - 100K KNB + 300K Bạc

4: VõNam -  50K KNB + 200K Bạc