KHUYẾN MÃI 150 % KHI CHUYÊN COIN VÀO GAME ĐKVS2

KHUYẾN MÃI 150 % KHI CHUYÊN COIN VÀO GAME ĐKVS2

THỜI GIAN: Từ 0h ngày 31/05/2018  đến  24h ngày 31/05/2018

ÁP DỤNG: cho tất cả người chơi game đkvs2

NỘI DUNG:

ttpgame.com thông báo  khuyến mãi 150% trong game ĐKVS2 cho tất cả người chơi.

khi các bạn chuyển coin vào game đkvs2 trong ngày 31/05/2018 sẽ nhận được 150% giá trị thẻ coin. 

Áp dụng cả coin và coin km. 

 

Thay mặt BQT trân trọng thông báo !

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online