Tổng kết sự kiện đua top ST2 ĐKVS2

Tổng kết sự kiện đua top ST2 ĐKVS2

BQT đã tiến hành tổng kết lực chiến tại ST2 với thứ tự như sau:

top 10 thành chủ có lực chiến cao nhất nhận dược phần quà  đua top

BQT đã phát code, các bạn nhận Giftcode trước ngày 31/06/2018.

Vào trang https://ttpgame.com/user/gift.html để nhận Giftcode!

BQT DKVS2 trân trọng thông báo !

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online