Tổng kết sự kiện đua top ST4

Tổng kết sự kiện đua top ST4

BQT đã tiến hành tổng kết lực chiến tại ST4 với thứ tự như sau:

- Top 10cao thủ có lực chiến cao nhất nhận dược phần quà  đua top. BQT đã phát code, các bạn nhận Giftcode trước ngày 31/07/2018.

- Riêng tài khoản có nhân vật ST4 ADMIN sẽ được xóa trong vài ngày tới vì vi phạm chính sách đặt tên nhân vật trong game.

- Các đại cao thủ vào trang https://ttpgame.com/user/gift.html để nhận Giftcode!

BQT DKVS2 trân trọng thông báo !

TTPGAME.COM © 2013~2024 - V2.1
0
Online