Trang chủ      VÕ LÂM TRANH BÁ      Hướng Dẫn phần Tinh Tu !!! 2379

Khi đạt được level 48 các bạn sẽ có tính năng mới là Tinh Tu để sử dụng bạn click vào biểu tượng như trong hình!

Sau khi click vào bạn sẽ vào phần như hình bên dưới

  1. Là Xung mạch bạn đã hoàn thành bên phần xung mạch chỉ khi xung mạch xong bạn mới có để tinh tu
  2. Nguyên liệu tinh tu,dùng nguyên liệu xung mạch để tăng exp cho tinh tu đầy cây thì lên một cấp max là 5 cấp
  3. Khi full exp một cấp thì click vào đây để dùng bạc nâng cấp tinh tu
  4. Dùng vàng 1 phát lên luôn.
    Sau khi tinh tu max thì cho kết quả như hình bên dưới.Chú ý khi qua một tầng xung mạch mới thì quí đại hiệp phải tinh tu lại