Sự Kiện Đua TOP S12

Sự kiện đua TOP S12Bắt đầu từ ngày 21-08-2021kết thúc 23:59:59 ngày 12-09-2020.

Với chi tiết các phần thưởng như sau:

Thứ Tự BXH Chi Tiết Phần Thưởng
1 Bá Vương Trang Bị Rương x1.Thánh Thú chi noãn x1. 100k hồn binh.100k tù binh.x5 EXP X10
2-3 Bàn cổ trang bị rương x1. 1 thánh thú chi noãn.50k hồn binh.50k tù binh. x5 EXP X5
4-5 Thượng thanh trang bị rương x1. thần thú chi noãn x1. 30k hồn binh,30k tù binh. x5 EXP x2
6-7-8 Ngọc thanh trang bị rương x1. thần thú chi noãn x1. 30k hồn binh. 30k tù binh. x5 EXP x2
9-10 Tam thanh bảo rương x2. thần thú chi noãn x1. 20k tù binh. 20k hồn binh. x5 EXP x1

  Kính chúc quý thành chủ online vui vẻ và dành được thứ hàng cao trong thời gian đua TOP

BQT TTPGAME Chân thành cảm ơn quý thành chủ luôn ủng hộ !!!

Bình luận
0
Online