Trang chủ      ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG      Phát quà TOP S4 Đấu Vương 965

BQT Thông báo đả phát quà top cho 2 bạn

Võ Nam và THƯƠNG

còn 2 Bạn TOP 1 và 2 vì lý do đặc tên ký tự đặc biệt nên BQT không tìm thấy thông tin

2 bạn vui lòng Inbox Fanpage để trao đổi nha