Trang chủ      VÕ LÂM TRANH BÁ      Khai mở S3 Võ Lâm Tranh Bá Mobile server Trương Vô Kỵ !!! 5298

BQT xin trân trọng giới thiệu S03 Trương Vô Kỵ Game Võ Lâm Tranh Bá Mobile

 1. Thời gian OPEN lúc 10h00 ngày 05-06-2017
 2. Hỗ trợ tân thủ: VIP 14 và 150 000 KNB (nhận ngay 100K và 50K nhận vào ngày 4 và ngày 6 trong quà đăng nhập).

  Sự Kiện Đua Top Đấu Trường

  Thời gian từ ngày mở server 10 giờ ngày 5/6/2017 đến 10 giờ ngày 10/6/2017

  • Top 1: 10 tr Bạc- 500k KNB-150 mảnh Độc Cô Cầu Bại-50k vinh dự đấu trường 
  • Top 2: 8 tr Bạc-300k KNB-100 mảnh Độc Cô Cầu Bại-30k vinh dự đấu trường
  • Top 3: 5 tr Bạc-200k KNB-80 mảnh Độc Cô Cầu Bại-20k vinh dự đấu trường
  • Top 4: 3 tr Bạc-100k KNB-50 mảnh Tiểu Long Nữ -10k vinh dự đấu trường
  • Top 5: 1 tr Bạc-50k KNB-50 mảnh Dương Quá-5k vinh dự đấu trường

   Sự Kiện Trung Thần Thông Giáng Hạ

  -Nạp 10k thưởng 5 thể lực đơn+100 Cửu Âm Chân Kinh xanh lá+20 mảnh Hồng Thất Công+100k bạc

  -Nạp 20k thưởng 10 thể lực đơn +50 Cửu Âm Chân Kinh mảnh xanh lam(200)+30 mảnh Hồng Thất Công +200k bạc

  -Nạp 50k thưởng 15 thể lực đơn+50 Cửu Âm Chân Kinh mảnh tím+50 mảnh Hồng Thất Công+500k Bạc

  -Nạp 100k thưởng 20 thể lực đơn+70 mảnh Hồng Thất công+100 mảnh Tây Độc+1 Thất công xung mạch cam +1 Tây Độc Xung mạch cam+1 triệu bạc+50 mảnh Cửu Âm Chân Kinh cam sắc

  -Nạp 200k thưởng 50 Cửu Âm Chân Kinh cam sắc+ 100 mảnh Hoàng Dược Sư+100 mảnh Tây Độc+1 HDS xung mạch cam 1+1 Tây Độc xung mạch cam 1+ 2xung mạch cam sắc +2+2 triệu bạc

  -Nạp 500k thưởng  180 mảnh Vương Trùng Dương+1  xung mạch cam sắc 1+ 1 gói xung mạch cam sắc 2+1 gói xung mạch cam sắc 3+5 triệu bạc

  Thưởng Nạp

  100k thưởng 420 mảnh Trương Vô Kỵ -1 gói xung mạch Trương vô Kỵ cam +1,+2,+3

  Lôi Đài Tranh Đấu

   Sau ngày 10/06/2017 Phát thưởng đua top server mới xong,cách 3 ngày sẽ tổng kết phát thưởng điểm vinh dự trong đấu trường cho Top 5 lôi đài
  -Top 1 10k vinh dự 20 mảnh ĐCCB-20 mảnh Trương Tam Phong-20 mảnh Vương Trùng Dương
  -Top 2 5k vinh dự 10 mảnh ĐCCB-10 mảnh Trương Tam Phong-10 mảnh Vương Trùng Dương
  -top 3 3k vinh dự 8 mảnh ĐCCB-8 mảnh Trương Tam Phong-8 mảnh Vương Trùng Dương
  -Top 4 2k vinh dự 5 mảnh ĐCCB -5 mảnh Trương Tam Phong-5 mảnh Vương Trùng Dương
  -Top 5 1k vinh dự 3 mảnh ĐCCB-3 mảnh Trương Tam Phong-3 mảnh Vương Trùng Dương

 3.  BQT TTPGAME xin thông báo đến các vị Đại hiệp!