Trang chủ      ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG      Bảo trì S05 Đấu Phá Khung Thương 1331

BQT Xin thông báo về việc bảo trì máy chủ S05 Đấu Phá Khung Thương:

- Thời gian: từ 08h00 - 10h00 ngày 25/03/2018.

- Máy chủ S05 Đấu Hoàng

- Nội dung: Fix lỗi

- Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

- BQT xin chân thành cáo lỗi vì bất tiện trên.