Trang chủ      VÕ LÂM TRANH BÁ      Hướng dẫn tạo acc server mới VLTB Mobile !! 7965

Các bạn đã có nhân vật VLTB Mobile ở S1 và S2 nếu muốn dùng tài khoản đó tạo nhân vật ở S3 thì xin xem hướng dẫn dưới đây

Bạn đăng nhập tài khoản vào trang chủ VLTB Mobile bấm vào số 1 như trên hình các thanh tạo nhân vật bên phải sẽ hiện ra.Bạn bấm vào khoang tròn 2 hệ thống sẽ thông báo cho bạn đi tạo nhân vật khi đó bạn vào game chọn server mình muốn tạo nhân vật thì sẽ login bình thường và tạo nhân vật bình thường.

Lưu ý: Nếu có máy chủ đang chờ tạo nhân vật. Thì các máy chủ đã tạo sẽ không thể vào được.!